Citat dana

Vila obrađena
“Teško li se onom tko se kao ptica rodi! Bogu hvala, te ni jedno moje mlado neće pticom biti! Ptica ništa nema i ne zna doli da prevrće ili cvrkuće, a kad zima pritisne, mora od gladi skapati!¨
Veleumna izjava plemenitog Krta u priči PALČICA H.C. Andersena.