Kontakt

Jovica Šego
umjetnički voditelj i odgovorna osoba
mob: 098 203009
e-mail:  jovicasego@gmail.com
 
Tanja Tandara 
manager prodaje
mob: 091 577 60 24 
e-mail: tanja.tandara1@zg.t-com.hr
 

Sjedište:
Kazališna družina SVAROG
Tugonica 3C
49246 Marija Bistrica
Republika Hrvatska
Matični broj: 01671871
OIB: 30233858951
Žiro račun: HR5123600001102482828

Tel/fax: 385 (0)1 466 80 59

098 97 68 326

E-mail: dubravko.sidor@gmail.com

martina.cvek@gmail.com

……………………………………………………………………………………………..

Osobe za kontakt:

Martina Čvek 098 928 51 90

Tomislav Svetić 091 948 85 45

……………………………………………………………………………………………..

Sjedište:

Kazalište SVAROG

Becićeve stube 1

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Matični broj: 01671871

OIB: 30233858951

Žiro račun: 2484008 – 1102776774 (Raiffeisen Bank)